Adoració Bona Nova

En aquest espai volem compartir amb tothom l’Adoració online que hem viscut avui Divendres Sant.

Però Déu l’ha ressuscitat alliberant-lo dels dolors de la mort, que de cap manera no podia continuar retenint-lo sota el seu poder. Perquè David, referint-se a ell, deia:
» Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré.
El meu cor se n’alegra
i en faig festa tot jo;
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonaràs la meva vida
enmig dels morts
ni deixaràs
que el teu Sant es corrompi.
M’ensenyaràs
el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir al teu davant.

Fets dels Apòstols 2, 24-28